Introduktion til Computational Thinking


Introduktion

Dette emne giver en introduktion til begrebet Computational Thinking (CT) samt de kompetencer, som CT involverer. Desuden introduceres teknologiforståelse som et paraplybegreb, der giver vigtige perspektiver på CT, nemlig kreativitet/innovation og kritisk tænkning.

Mål

I dette emne vil du:

  • få kendskab til begrebet Computational Thinking (CT) samt de kompetencer, som indgår i CT.

  • få kendskab til CT perspektiverne kreativitet/innovation og kritisk tænkning samt til begrebet teknologiforståelse.

Materialer

Obligatorisk

Læs om, hvad Computational Thinking (CT) er her.

Læs om, hvad CT ikke er her.

Læs om, hvilke kompetencer, som indgår i CT her.

Læs om CT perspektiverne kreativitet/innovation og kritisk tænkning her.

Læs om, hvad teknologiforståelse er her.

Valgfrit

Læs Jeannette M. Wings indflydelsesrige artikel om CT, hvor hun lancerer og populariserer begrebet CT, her.

Læs også en senere artikel, hvor Wing giver Cuny-Snyder-Wing definitionen af CT, her.

Se et videooplæg om CT her.

Øvelser

  • Test din viden om Computational Thinking (CT) ved at tage nedenstående test. Du kan tage testen så mange gange, du ønsker.