Algoritmer


Introduktion

Dette emne giver både en konceptuel og mere teknisk indføring i algoritmer. Algoritmer og algoritmisk tænkning er helt centrale begreber i Computational Thinking (CT) og bør indgår i ethvert fagligt CT forløb.

Mål

I dette emne vil du:

  • få kendskab til algoritmer og til, hvordan du kan skrive dem som pseudokode, flowcharts eller rigtig kode.

  • blive i stand til udvikle egne algoritmer (skrevet som kode, pseudokode eller flowcharts).

Materialer

Obligatotisk

Læs om, hvad en algoritme er her.

Læs om, hvordan du kan skrive algoritmer vha. pseudokode og flowcharts uden brug af et formelt programmeringssprog her.

Læs om programmering og programmeringssprog, som er velegnede til CT forløb, her.

Valgfrit

Læs om digitale teknologier og tilhørende digitale værktøjer, som kunne anvendes til inddragelse af algoritmer og algoritmisk tænkning i CT forløb, på Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium (under udarbejdelse).

Øvelser

  • Prøv chatbotten Ugle-bot, som genopfrisker din viden om algoritmer her.

Chatbotten er lavet vha. Landbot, som er så letanvendelig, at både undervisere og elever kan udvikle deres egne chatbots.

  • Øv dig på algoritmisk tænkning (sekvens, forgrening og løkke) vha. spillet Classic Maze her.

Spillet handler om at skrive små lille kodestykker (vha. blokke), som leder spilleren (en Angry Bird) igennem en labyrint (med forhindringer) for at fange modstanderen (en gris).

  • Implementer algoritmen for genrebestemmelse her som et flowchart. OBS! Algoritmen er et blot eksempel, og ikke en fuldstændig løsning på automatiseret genrebestemmelse.

Du kan anvende papir og blyant eller et digitalt værktøj (f.eks. draw.io).

  • Lav din egen algoritme og implementer algoritmen som enten kode, pseudokode eller flowcharts vha. et digitalt værktøj (f.eks. draw.io, Landbot eller Scratch).

Du kan med fordel tage udgangspunkt i en faglig metode, procedure, aktivitet eller lignende.