Computational Thinking didaktik, tilgange og eksempler


Introduktion

I dette emne lærer du om didaktiske overvejelser og tilgange, som du kan bruge i konkretiseringen af Computational Thinking (CT) i egen undervisning. Desuden kan du lade dig inspirere af eksempler på allerede udviklede CT forløb i en række fag.

Mål

I dette emne vil du:

  • få kendskab til CT didaktiske fokuspunkter, som du kan gøre dig overvejelser om i forbindelse med inddragelse af CT i undervisningen.

  • få viden om forskellige tilgange til inddragelse af CT i undervisningen.

  • få eksempler på CT forløb i forskellige fag, f.eks. dansk, historie, filosofi, fysik, kemi og matematik.

Materialer

Obligatorisk

Læs om forskellige CT didaktiske fokuspunkter, som du med fordel kan gøre dig overvejelser om, når du inddrager af CT i undervisningen, her.

Læs om forskellige tilgange til inddragelse af CT i undervisningen her.

Orienter dig i eksempler på CT forløb i forskellige fag her. Især iBogen Computational thinking i gymnasiet – fra Kirkegaard til koder har velbeskrevne eksempler.

Valgfrit

Læs om didaktiske overvejelser, tilgange, arbejdsformer mm. ved konkretisering af CT i fag her.

Læs om, hvordan digitale teknologier og tilhørende digitale værktøjer kan inddrages i undervisningen og få konkrete eksempler på denne inddragelse i Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium (under udarbejdelse).

Øvelser

  • Test din viden om CT didaktik og tilgange til CT ved at tage quizzen nedenfor. Du kan tage quizzen så mange gange, du ønsker.

  • Overvej, hvilke CT didaktiske fokuspunkter, som du vil have med i overvejelserne, når du udvikler dit eget CT forløb.

  • Overvej, hvilken tilgang til CT, du ønsker at anvende i dit CT forløb.

  • Find et eller flere eksempler på CT forløb, som du vil lade dig inspirere af, når du skal udvikle dit eget.