Kursus i Computational Thinking


Velkommen. Dette er et gratis, online kursus til undervisere, som ønsker at inddrage Computational Thinking (CT) og mere generelt teknologiforståelse i deres undervisning.

⯀ Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er rettet mod undervisere på erhvervsuddannelserne, men kan også anvendes af undervisere fra andre uddannelsesretninger, herunder det almene gymnasium.

⯀ Hvad er kursets formål og mål?

Formålet med kurset er at udbrede kendskabet til og inddragelsen af Computational Thinking (CT) i undervisningen med henblik på at styrke elevernes digitale kompetencer og forberede dem på de potentialer og udfordringer, som en digitaliseret verden byder på.

Kursets mål er at:

  • give undervisere viden om CT og mere generelt teknologiforståelse, herunder kreativitet/innovation samt kritisk tænkning.

  • gøre undervisere i stand til at udvikle faglige CT forløb, som de kan anvende i egen undervisning.

⯀ Hvordan er kurset opbygget?

Kurset er opdelt i fire emner, som i princippet kan studeres uafhængigt af hinanden. Men det anbefales at følge nedenstående rækkefølge.

Kurset tager udgangspunkt i eVidenCenters praksiserfaringer med udvikling af Computational Thinking (CT) forløb i samarbejde med en række skoler samt en CT didaktik udviklet af Syddansk Universitet.

Kurset refererer til information om CT mm. på Computional Thinking i undervisningen samt til valgfri læsning på Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium (som er under opbygning).

Kursets emner

Introduktion til Computational Thinking

Algoritmer

Computational Thinking didaktik, tilgange og eksempler

Udvikling af Computational Thinking forløb